• Zapraszamy przedsiębiorców w Polski – wiosenne forum inwestycyjne w Barcelonie

  W dniach 21 i 22 kwietnia w Barcelonie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach projektu EASY. Zapraszamy przedsiębiorców z Polski do bezpłatnego udziału. Będzie ono jednym z elementów corocznego wydarzenia organizowanego przez CIDEM (Centre d´Innovació i Desenvolupament Empresarial) nadając spotkaniu międzynarodowy wymiar. Organizatorzy spodziewają się ok. 800 inwestorów i przedsiębiorców z całej Europy, w tym z Polski.

  Tym razem szanse na zdobycie kapitału mają projekty reprezentujące sektory:

  - medycyna, ochrona zdrowia
  – media, IT, Internet
  – ochrona środowiska

  Czekamy na zgłoszenia projektów lub firm na wczesnym etapie, w których:

  - zapotrzebowanie na kapitał nie przekracza 2 mln Euro
  – możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokiego tempa wzrostu w najbliższych latach
  – właściciele mają przejrzystą strategię wzrostu
  – możliwy jest rozwój działalności na arenie międzynarodowej

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza nie później niż 15 marca na adres easy@polban.pl. Udział w Forum jest bezpłatny, a wybrane projekty uzyskają pełen zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.

  Celem projektu EASY jest eliminowanie barier rozwoju innowacyjnych firm na wczesnych etapach, związanych z brakiem dostępu do kapitału (tzw. „luka kapitałowa”). EASY od września 2006r. tworzy ogólnoeuropejską platformę kontaktów dla przedsiębiorców i inwestorów, m.in. poprzez serię spotkań z inwestorami w różnych miastach Europy (dotąd Londyn, Helsinki, Lizbona, Mediolan). Forum w Barcelonie to okazja dla polskich przedsiębiorców do pozyskania zagranicznego inwestora typu Business Angel, Seed Fund lub Venture Capital. Dotychczasowe efekty projektu to m.in. trzy sfinalizowane inwestycje o łącznej wartości kilku mln EURO. PolBAN jest wyłącznym partnerem projektu z Polski i jednym z dwóch w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt EASY jest współfinansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską.

  Dalsze informacje o:
  – projekcie EASY – http://www.earlystageinvestors.org
  – platforma kontaktowa dla przedsiębiorców i inwestorów – http://www.easyinvestmentforum.org
  – relacja z forum inwestycyjnego w Lizbonie – http://www.polban.pl/

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora