• Wykupy menedżerskie

  9-10 maja w Łodzi w Pałacu Poznańskiego PolBAN jest gościem i patronuje dorocznej konferencji „MBO – Wykupy Menedżerskie” organizowanej przez Avallon sp. z o. o.

  Wykupy menedżerskie stanowią jeden z najciekawszych obszarów rynku kapitałowego. Dlatego też podejmowana inicjatywa, w postaci organizacji na początku kwietnia III edycji corocznej Konferencji, stwarza dla wszystkich menedżerów rozważających realizację transakcji niepowtarzalną okazję do zapoznania się z doświadczeniami osób, które w tego typu transakcjach uczestniczyły.

  Ideą Konferencji jest podsumowanie sytuacji w obszarze wykupów menedżerskich i pracowniczych w roku 2004 oraz ukazanie perspektyw dla transakcji wykupów na rok 2005. Konferencja jest doskonałym miejscem do spotkania i prezentacji podmiotów działających w obszarze wykupów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku MBO.

  Konferencja ma być forum poruszenia szeregu ciekawych zagadnień i wysłuchania opinii wielu stron. Kluczowe zagadnienia – Skala uczestnictwa Zarządów i pracowników w nabywaniu akcji własnych firm w Polsce? – Jaki wpływ na transakcje wykupów miała dobra koniunktura na rynku publicznym w roku 2004? – Podejście banków oraz funduszy PE/VC do finansowania transakcji. Gdzie szukać finansowania? – Czy rok 2004 był dobrym okresem na realizację transakcji? – Problemy prawne napotykane przez osoby realizujące wykup menedżerski. – Jak będzie zmieniał się polski rynek MBO po wejściu Polski do UE?

  Uczestnicy konferencji – Prezesi Zarządów – Członkowie Zarządów odpowiedzialni za kluczowe obszary działalności spółki – Menedżerowie zainteresowani transakcjami wykupów – Zarządy spółek, które zrealizowały wykup menedżerski – Przedstawiciele instytucji finansowych: banków, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich, fundusze PE/VC – Przedstawiciele firm doradczych. Szczegóły: www.mbo.pl

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora