• W poszukiwaniu raju podatkowego

  Faktoring, fundusze unijne, Catalyst… 14 stycznia Giełda Papierów Wartościowych gościła Kongres Zarządów Spółek, którego tematem był „Kapitał dla firm”. Organizatorem imprezy była Grupa IPO.pl. „Outsourcing Magazine” był jednym z patronów medialnych przedsięwzięcia.

  W Kongresie wzięli udział prezesi, członkowie zarządów spółek, właściciele firm, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi oraz kadra zarządzająca, którzy poruszali zagadnienia związane z metodami finansowania inwestycji. Jako pierwsze zaprezentowane zostały metody tradycyjne, czyli kredyt bankowy, leasing czy faktoring. – Faktoring to szybki sposób na pozyskanie gotówki, który zmniejsza zatory płatnicze w firmie, ale jest bardziej dostępny od kredytu bankowego – wyjaśniał Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów i prezes Pekao Faktoring. – Nie należy jednak mylić go z windykacją. To dwa różne pojęcia.

  Michał Krawczyk, partner zarządzający i radca prawny Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy, przedstawiał z kolei fundamentalne kwestie prawne przy zawieraniu umowy kredytowej, które mają bezpośredni wpływ na działalność kredytobiorcy i szczególne znaczenie w kryzysowych czasach.
  – Banki mogą znaleźć mnóstwo powodów, aby wypowiedzieć umowę kredytową – tłumaczył. – Nie należy więc dawać mu pretekstów.
  W trakcie Kongresu poruszane były także alternatywne możliwości pozyskania kapitału, takie jak dotacje unijne, Venture Capital/Private Equity, Business Angels, obligacje korporacyjne czy debiut na rynku głównym GPW oraz NewConnect.

  Zaprezentowane zostało także narzędzie do planowania inwestycji. Janina Niedośpiał, prezes zarządu PolinvestAudit, pokazała możliwości due diligence, czyli analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia. – Może ona służyć potwierdzeniu informacji, które zostały wcześniej przekazane przez przedsiębiorcę oraz praktycznemu rozbudowaniu wiedzy inwestora na temat inwestycji – wyjaśnia prezes. – Due diligence obejmuje przegląd wszystkich zagadnień finansowych oraz wszelkich innych spraw wymienionych w memorandum inwestycyjnym lub innych materiałów przekazanych wstępnie inwestorom.

  Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, przedstawił z kolei zagadnienia związane z optymalizacją podatkową. Jest ona uzależniona od poziomu złożoności i zaangażowania pracy podatnika, ryzyka podatkowego, kosztu i czasu realizacji oraz skali oszczędności podatkowej.

  – Nie ma definicji „raju podatkowego” – stwierdza Paweł Tomczykowski. – Funkcjonuje za to pojęcie unikania opodatkowania, choćby na przykładzie unikania podwójnego opodatkowania. Nie można go jednak mylić z uchylaniem się od płacenia podatków, które jest nielegalne.
  W trakcie Kongresu poruszane były także zagadnienia związane z optymalizacją podatkową kosztów debiutu giełdowego oraz Catalyst – nowym rynkiem dłużnych papierów wartościowych, który prezentował Robert Kwiatkowski, dyrektor działu rozwoju biznesu GPW w Warszawie.

  – Catalyst to projekt strategiczny, obliczony na lata funkcjonowania niezależnie od zmieniających się warunków ekonomicznych – wyjaśnia. – Ma on stanowić dopełnienie rynku kapitałowego w Polsce. Problemy z pozyskaniem finansowania omówiono także w trakcie panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli m.in. Barbara Nowakowska, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Wojciech Dołkowski, prezes Polskiej Sieci Aniołów Biznesu PolBAN czy Tomasz Kozłowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.

  źródło:

  autor: Anna Frąckowiak

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora