• Szansę na zdobycie pieniędzy mają tylko ciekawe projekty

  Małe innowacyjne firmy znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju mogą się starać o zastrzyk kapitału od indywidualnych inwestorów, tzw. aniołów biznesu. Natomiast przedsiębiorstwa, które dobrze rokują na przyszłość i potrzebują więcej środków, mogą się zgłosić do funduszy venture capital.

  Banki na ogół nie udzielają kredytów nowo powstałym podmiotom. Wymagają, aby firma działała co najmniej 1,5 roku. Stąd często jedynym rozwiązaniem dla zakładających swój biznes jest zwrócenie się o pomoc do jednej z sieci indywidualnych inwestorów, tzw. aniołów biznesu.

  Anielskie sieci

  W Polsce są cztery tego typu organizacje: Lewiatan Business Angels, Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBan, Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBan oraz Małopolska Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych RESIK. Ich działalność polega na kojarzeniu firm i inwestorów. Zajmują się też selekcją projektów i rekomendowaniem najlepszych z nich odpowiednim inwestorom. Aniołowie są skłonni zainwestować w obiecujące projekty od 50 tys. do 5 mln zł na okres 2 – 4 lat. W zamian oczekują, że zarobią na nich co najmniej 30 proc. rocznie. Takie projekty z punktu widzenia inwestora są bardzo ryzykowne, a im bardziej ryzykowny projekt, tym inwestor spodziewa się większych zysków. Jednak przedsiębiorca, który przedstawi interesujący biznesplan aniołowi biznesu, może liczyć nie tylko na dofinansowanie firmy, ale również na pomoc w zarządzaniu. Bowiem aniołowie zrzeszeni w sieci to doświadczeni menedżerowie, którzy znają się na prowadzeniu firm i mają odpowiednie kontakty biznesowe, które mogą pomóc w rozkręceniu przedsięwzięcia. Inwestorzy, którzy chcą współuczestniczyć w zarządzaniu firmą, zwykle szukają pomysłów ze znanej im branży. Najchętniej finansowane są projekty z nowych technologii, ale dobrze widziane są też firmy działające lub dopiero startujące na rynkach wzrostowych albo bardzo niszowych.

  Na dobry początek

  W ciekawe, innowacyjne projekty na wczesnym etapie rozwoju (tzw. start-upy) inwestują też fundusze kapitału zalążkowego, tzw. seed capital. W Polsce niecałe dwa miesiące temu dzięki dofinansowaniu kwotą 65 mln zł z unijnego programu „Konkurencyjność” wystartowało sześć tego typu funduszy: IIF Fund, Business Angel Seedfund, MCI Bio Ventures, BIB Seed Capital, Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS oraz Silesia Fund. Jest też fundusz Otago Capital założony dwa lata temu przez Tada Witkowicza – amerykańskiego biznesmena polskiego pochodzenia.

  Ten fundusz planuje zainwestować w Polsce do 20 mln zł przede wszystkim w projekty z branży IT. Nowymi technologiami jest też zainteresowany Business Angel Seedfund. – Łącznie chcemy zainwestować 39 mln zł. Szukamy głównie projektów z teleinformatyki i biotechnologii. Na jedno przedsięwzięcie planujemy wydać do 1 mln zł -mówi Michał Olszewski z Business Angel Seedfund.

  W latach 2007 – 2013 ze środków unijnych na wsparcie funduszy inwestujących w tzw. start-upy zarezerwowano ok. 180 mln euro. Pieniądze będą zasilały fundusze typu seed capital przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (fundusz funduszy), który będzie się angażował kapitałowo w dany podmiot. – To kwestia kilku tygodni, kiedy ogłosimy konkurs – mówi Piotr Gębala, prezes KFK. Jest już bowiem pozytywna opinia Komisji Europejskiej dotycząca udzielania pomocy publicznej dla tego typu funduszy.

  Na większe projekty

  Natomiast firma, która potrzebuje większego dofinansowania niż do 1 – 2 mln zł, może się zgłosić do funduszy venture capital. Ośrodki z tego typu funduszy mogą się ubiegać firmy, które są na etapie intensywnego rozwoju i mogą się pochwalić dobrymi wynikami. W Polsce jest ponad 30 funduszy typu private equity i venture capital. Jednak tylko część z nich inwestuje w przedsięwzięcia poniżej 3 mln euro. Należą do nich: bmb, IIF Rafała Stycznia, Carsebac, Intel Capital, KBC, Kerten, Krokus, MCI, Oresa, Penton Partners, RFI, Renaissance, Riverside, Secus, Trinity, MCI Managment.

  - Szukamy podmiotów głównie z branży IT, które potrzebują dofinansowania w kwocie co najmniej 0,5 mln – 2 mln zł na okres pięciu lat. W obiecujące przedsięwzięcia inwestujemy nawet 58 mln euro – mówi Andrzej Jasieniecki, dyrektor inwestycyjny funduszu MCI Managment z Wrocławia. Dodaje, że najważniejszym kryterium wyboru firmy, w którą warto zainwestować, jest jej zespół zarządzający. Poza tym ważne jest, aby działała ona na wzrostowym rynku i charakteryzowała się ciekawym modelem biznesowym, dzięki czemu rocznie będzie mogła wypracować 50-proc. zwrot z zainwestowanego kapitału. Ważne są także warunki, na jakich fundusz będzie realizował inwestycje, które pozwolą na zabezpieczenie jego interesów.

  Fundusze VC angażują swoje środki w daną firmę po szczegółowej analizie biznesplanu. Jednym z ostatnich etapów wyłonienia inwestycji jest gruntowne badanie firmy, tzw. due diligence, które obejmuje badanie sprawozdań finansowych, analizę prawną, organizacyjną, a nieraz również technologiczną. Taka inwestycja, która polega na wykupieniu przez fundusz wdanej spółce udziałów, jest przewidziana na 3 – 7 lat. Fundusz wychodzi zwykle z inwestycji przez wprowadzenie firmy na giełdę, sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu albo zarządowi tej firmy i jej pozostałym udziałowcom.

  źródło:

  autor: Kinga Żelazek

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora