• Jak znaleźć inwestora z dużym kapitałem

  Dla małych firm dużym wyzwaniem jest pozyskanie kapitału. Banki niechętnie udzielają kredytów i pożyczek.

  Sposobem na to może być pozyskanie anioła biznesu. To osoba, która odniosła sukces w biznesie i jest gotowa do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz przede wszystkim udzielenia wsparcia finansowego. To ostatnie wiąże się z dokapitalizowaniem firmy, w zamian za co Inwestor przejmuje jej część udziałów lub akcji.

  Założeniem aniołów biznesu jest pomoc w rozwoju firmy i osiągnięcie zysku z takiej operacji w stosunkowo krótkim czasie poprzez wycofanie się ze współpracy (sprzedaż udziałów, których wartość powinna w tym czasie znacząco wzrosnąć). Nie chodzi natomiast o przejęcie kontroli nad firmą, trwałą współpracę i czerpanie zysków z dywidendy. Nie dla wszystkich Z tego wynika, że nie każdy startujący lub rozwijający się biznes może liczyć na taką pomoc.

  Inwestorów interesują przede wszystkim nowatorskie pomysły, w tym oparte na nowoczesnych technologiach lub operujące na niszowych rynkach oraz nasze własne zaangażowanie, zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Nawet bardzo innowacyjny pomysł może nie zyskać uznania, jeżeli przedsiębiorca nie wykaże udziału własnego.

  W Polsce działa obecnie kilka sieci aniołów biznesu, które zrzeszają prywatnych inwestorów, dwie o charakterze ogólnopolskim: stowarzyszenie Polskiej Sieci Aniołów Biznesu Pol-Ban (www.polban.pl) oraz sieć przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych, w której podjęto inicjatywę zmierzającą do powstania Lewiatan Business Angels (www.Iba.pl).

  źródło:

  autor: Michał Kołtuniak

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora