• Anioły Biznesu

  Według najnowszych badań Merrill Lynch i Cap Gemini Ernst & Young, na świecie żyje ponad 7,1 mln milionerów. W samym tylko 2008 roku ich grono wzrosło o kolejne 220 tys. osób. Najbogatsi Ziemianie zgromadzili w minionym roku majątek oszacowany na 26,6 bln USD. Ostatnio ich specjalnością stało się już inwestowanie kapitału w pomysły, znajdujące się w głowach przedsiębiorczych entuzjastów, pragnących urzeczywistnić plany o własnym biznesie.

  Anioły biznesu (Business Angel), bo o nich mowa, to zazwyczaj dobrze sytuowane osoby, które inwestują swój własny kapitał w rozwój danego przedsięwzięcia (start-up). Mają one prawo podejmowania strategicznych decyzji. W zamian za to otrzymują część udziałów.

  Aniołem Biznesu zostaje zazwyczaj przedsiębiorca lub dyrektor będący na emeryturze. Zainteresowanie wsparciem finansowym wynika przeważnie z pobudek innych niż wyłącznie chęć zysku. Może to być rodzaj wspomożenia młodego pokolenia przedsiębiorców, czy też pragnienie zachowania konkurencji na rozwijających się w danym momencie rynku. Poza wsparciem finansowym Anioły oferują pomoc w zarządzaniu i przydatne kontakty.

  Kapitał, który inwestują uzupełnia lukę w budżecie początkujących biznesów. Przedsięwzięcie, które jest zazwyczaj inicjatywą przyjaciół i członków rodziny, dzięki wsparciu finansowemu ma szansę zostać zrealizowane.

  Inwestycje podejmowane przez Anioły są narażone na ogromne ryzyko, bowiem spory procent dofinansowanych przez nich przedsięwzięć zostaje bezpowrotnie utracony. Dzieje się tak, gdy początkująca spółka upada. Dlatego też profesjonalni Aniołowie szukają inwestycji o wysokim potencjalne. Takich, które przyniosą co najmniej 10-krotny zwrot nakładów, w przeciągu co najmniej 5 lat. Jak się jednak okazuje obecna stopa zwrotu przemyślanej inwestycji, może wynieść zaledwie 20 do 30%.

  Konieczność wysokich stóp zwrotu, których oczekują inwestorzy, czyni tą metodę finansowania biznesu bardzo kosztowną. Tańszymi źródłem okazują się być banki, ale są one nieosiągalne w przypadku początkujących biznesów.

  Anioły stają się elementem firmy, którą wspierają. Ich przygoda kończy się sprzedażą udziałów innemu inwestorowi (trade sale).

  Sam pomysł istnieje już od początku narodzin kapitalizmu. Ponad 100 lat temu Henry Ford, w celu realizacji własnego pomysłu posłużył się kapitałem zamożnych znajomych. Dziś jego firma jest jedną z najprężniej rozwijających się korporacji na świecie.

  Według badań typowy amerykański „anioł” ma powyżej 40 lat. Osoba taka wcześniej była przedsiębiorcą, a jej kapitał netto wynosi ponad 1 milion USD.

  Europejskie „anioły” upodobały sobie szczególnie Wielką Brytanię, gdzie jest ich około 18 tys. Stolicą Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu jest Bruksela. EBAN European Business Angels Network wspiera Europejska Komisja.

  Najbardziej znane, upublicznione Anioły to:

  • Apple Computer
  • Amazon.com
  • Blue Rhino
  • Lifeminders.com
  • Body Shop.
  • ML Laboratories
  • Matcon

  Pierwsza Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN została założona w 2003 roku. Jest to niezależna instytucja zajmująca się promocją i organizacją „angel investing”. Wojciech Dołkowski – prezes Stowarzyszenia informuje- „Priorytetem PolBANu jest w tej chwili informowanie, promowanie, podnoszenie świadomości zarówno inwestorów jak i przedsiębiorców o takiej formie finansowania ich projektu. Z czasem coraz większy nacisk będzie kładziony na kojarzenie i szkolenia”.

  Dla kogo polski Anioł?

  • Jeśli szukasz kapitału w przedziale 50 do 500 tys. PLN (w postaci udziałowej)
  • Twój pomysł jest innowacyjny – obejmuje wyższe technologie (IT, biotechnologia, medycyna, Internet, elektronika, optyka, inżynieria). Być może masz potencjał intelektualny.
  • Masz gotowy projekt (faza początkująca)
  • Kadra posiada gotowy plan i determinację do jego urzeczywistnienia
  • Firma funkcjonuje w postaci spółki kapitałowej (z o. o. lub S.A.), lub jest w stanie się nią stać
  • Firma jest przygotowana do współpracy i ewentualnego ponoszenie ryzyka wraz z Business Angel.

  Jeśli więc macie głowy pełne ciekawych pomysłów warto spróbować. Anioły czekają.

  źródło:

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora