• Anioł lub fundusz

  Gdzie poza bankiem dostaniemy pieniądze na rozwój firmy?

  Kredyt bankowy to niejedyna możliwość zdobycia funduszy na rozwój lub działalność firmy. Można też skorzystać z funduszy pożyczkowych, funduszy venture capital lub liczyć na pomoc aniołów biznesu

  Każdy przedsiębiorca wie, że pieniądze na działalność może dostać od banku. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że może skorzystać również z funduszy pożyczkowych fundacji rozwoju regionalnego. W Polsce jest ich ponad 70.

  Barbara Bartkowiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP), zapewnia, że przy udzielaniu pożyczek fundusze stosują mniej skomplikowane procedury niż banki. Dodatkowo banki w przeciwieństwie do funduszy wymagają wysokich zabezpieczeń. Według Barbary Bartkowiak fundusze mają jeszcze co najmniej jedną przewagę nad bankami – spełniają funkcje doradcze (m.in. organizują bezpłatne szkolenia).

  Z reguły oprocentowanie kredytów udzielanych przez fundusze pożyczkowe wynosi około 7 proc. w skali roku. Jednak jest ono zróżnicowane, każdy fundusz regionalny ustala je bowiem indywidualnie. Różne są także kwoty pożyczki, jakie możemy uzyskać. W przypadku funduszy, które otrzymują wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, maksymalna kwota kredytu wynosi 120 tys. zł. Pożyczki z funduszy możemy uzyskać nawet w ciągu trzech dni. – Najdłużej zajmie to przedsiębiorcy około dwóch tygodni – zapewnia Barbara Bartkowiak.

  Z raportu PSFP wynika, że w połowie tego roku fundusze pożyczkowe miały kapitał w wysokości 468 mln zł, z czego najwięcej stanowił kapitał zagraniczny oraz środki budżetowe i prywatne.

  A może venture capital…

  Innym sposobem na zdobycie kapitału jest umowa z funduszami venture capital. To fundusze inwestujące swoje pieniądze w przedsięwzięcia niepewne, ale mogące przynieść w przyszłości wysoką stopę zwrotu. Venture capital często inwestują w niepłynne firmy (nienotowane na giełdzie). Są to firmy z branży wysokich technologii: informatyczne, telekomunikacyjne, biotechnologiczne, mediowe.

  Fundusze venture capital należy odróżnić od funduszy private equity. Podstawowe różnice między nimi to wysokość inwestycji – fundusze venture capital w Polsce inwestują z reguły do 2,5 mln euro, z kolei private equity kwoty powyżej 5 mln euro. Różnica tkwi także w tym, w co inwestują. Venture capital są często gotowe inwestować w firmy dopiero rozpoczynające działalność, podczas gdy private equity z reguły inwestują w firmy dojrzałe, które już przynoszą zyski. Niestety funduszy venture capital, które są chętne inwestować niezbyt duże pieniądze, nie ma w Polsce zbyt dużo. Może się to zmienić dzięki Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu, który został powołany na początku lipca tego roku, a ma zacząć działać od początku przyszłego. Krajowy Fundusz Kapitałowy ma pomagać istniejącym funduszom i wspierać ze środków budżetowych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pieniędzy unijnych powstawanie nowych funduszy kapitałowych. Zwłaszcza tych, które inwestują w przedsięwzięcia małych i średnich przedsiębiorców.

  Jak zainteresować fundusz venture capital naszym projektem? – Na początku najważniejszy jest dobry biznesplan – uważa Marcin Zagórski, przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych. Według Zagórskiego dobry biznesplan powinien być zrobiony ze zrozumieniem rynku oraz zasad działania funduszu. – Przy jego tworzeniu warto skorzystać z porad dobrej firmy konsultingowej – uważa Zagórski. Radzi też, aby oprócz biznesplanu zrobić jego skrót. – Musi on od razu zachęcać fundusz do zainwestowania w daną firmę – mówi Zagórski. Jednocześnie jednak zastrzega, że każdy fundusz bardzo dokładnie bada biznesplan, sprawdza, czy jego realizacja jest realna i czy może przynieść oczekiwane zyski.

  A co skłania fundusz venture capital do zainwestowania w dany projekt? – Dla nas najważniejsze są osoby zarządzające daną firmą – mówi Andrzej Jasieniecki, menedżer inwestycyjny w funduszu venture capital MCI Management. Muszą to być ludzie doświadczeni, mający odpowiednią wiedzę i wykształcenie. Do tego dochodzi odpowiedni rynek i model biznesowy. – Jesteśmy zainteresowani między innymi projektami z obszaru internet/e-commerce, mobile/wireless oraz IT – twierdzi Jasieniecki. Podstawowy warunek obok dobrego managementu to rosnący rynek i dobre perspektywy na przyszłość. Wartość projektu, w który inwestuje fundusz, musi urosnąć kilkakrotnie w ciągu czterech-siedmiu lat. Wreszcie fundusze venture capital muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia swoich praw w inwestycji.

  Ile fundusze są gotowe zainwestować? – Zaczynamy rozważać inwestycje od 50 tys. zł, ale tak naprawdę skłaniamy się do inwestowania kwot rzędu co najmniej 500 tys. zł – mówi Jasieniecki.

  …lub aniołowie biznesu

  Aniołowie biznesu działają podobnie jak fundusze venture capital. Inwestują w projekty wysokiego ryzyka, które mają perspektywy rozwoju w przyszłości. Tylko że aniołowie to osoby prywatne. Zostają nimi najczęściej osoby, które wcześniej zrobiły majątek i chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Oczekują podobnie jak fundusze venture capital wysokiej rocznej stopy zwrotu z inwestycji – około 30-40 proc.

  W Polsce aniołowie są skupieni w dwóch organizacjach – Polskiej Sieci Aniołów Biznesu „PolBAN”, która działa od dwóch lat, oraz w Aniołach Biznesu Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan LBA”, która powstała w styczniu tego roku.

  źródło:

  autor: Leszek Baj

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora