• Salon Inwestycyjny z West Real Estate

  Zapraszamy do udziału w Salonie Inwestycyjnym, który odbędzie się już 3 listopada w sali NewConnect w siedzibie GPW.

  Gościem specjalnym najbliższego Salonu Inwestycyjnego będzie West Real Estate S.A., która zaprezentuje projekt inwestycyjny związany z podwyższeniem kapitału w Spółce i planowanym debiutem na rynku NewConnect.

  West Real Estate S.A. to Spółka działająca w branży detalicznej sprzedaży paliw – zarządzanie stacją paliw, rynku nieruchomości o charakterze komercyjnym – zarządzanie biurowcem, rynku hotelarskim – zarządzanie hotelem świadczącym usługi SPA. WRE prowadzi aktywność polegającą na inwestowaniu posiadanych środków finansowych w przedsięwzięcia związane z nabywaniem atrakcyjnych nieruchomości do majątku Spółki i przekazaniem procesu zarządzania nimi zależnym spółkom komandytowym.

  Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest wykorzystanie efektu synergii z prowadzenia działalności w odrębnych branżach. Działania strategiczne w każdej z wyszczególnionych branż sprowadzać się będą do zakupu nieruchomości posiadających wysoki potencjał ekonomiczny, których funkcjonowanie przynosić będzie wymierne korzyści finansowe.

  Program:
  14.15 – 14.30 Rejestracja gości
  14.30 – 14.40 Powitanie gości
  14.40 – 15.25 Prezentacja spółki West Real Estate S.A.
  15.25 – 16.30 Rozmowy kuluarowe

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia są przyjmowane do do 27 października 2010 drogą elektroniczną na adres salony@ipo.pl

   

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora