Zgłoś projekt

Wypełnij poniższy, 6-częściowy formularz, aby dokonać zgłoszenia projektu.

Jeśli chcesz wypełnić zgłoszenie projektu offline, pobierz Kartę projektu dostępną w postaci PDF, następnie ją wypełnij i wyślij na adres projekt@polban.pl.

Brief

Przedstaw najważniejsze informacje, które pomogą nam zapoznać się z projektem. Podaj jego nazwę, adres strony www oraz lokalizację przedsięwzięcia. Jeśli projekt jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej wpisz datę jej rozpoczęcia oraz formę. Wybierz branżę, której dotyczy projekt oraz określ jego docelowy zasięg. Na koniec w kilku zdaniach przedstaw ideę swojego pomysłu na biznes.

Zespół

Jednym z najważniejszych czynników, który bierzemy pod uwagę podczas oceny projektu jest kapitał intelektualny. Podaj informacje na temat kluczowych osób, realizowane funkcje oraz ich dane kontaktowe. Prześlij także CV poszczególnych osób. Możesz dodać max. 5 osób.

Specyfikacja projektu

Opisz swoje przedsięwzięcie w 5-10 zdaniach. Przedstaw produkt, który zamierzasz sprzedawać, określ grupę docelową oraz rynek, na którym chcesz działać. Wypunktuj przewagi konkurencyjne swojego projektu oraz wytłumacz na czym polega jego innowacyjność. Na koniec przedstaw propozycję inwestycyjną oraz preferowany model współpracy oraz swoje oczekiwania wobec inwestora BA. Możesz także zamieścić dodatkowy komentarz.

Dane finansowe

Określ kwotę poszukiwanego kapitału oraz łączne nakłady związane z realizacją projektu. Jeśli inwestujesz własny kapitał, podaj jego wartość. Napisz ile wynosi planowany okres inwestycji. Jeśli posiadasz biznesplan, możesz go zamieścić jako załącznik. Opisz swój wkład poza finansowy.
  • PLN
  • PLN
  • PLN
  • lat

Prognozy finansowe na okres 5 lat

Przedstaw poziom przychodów i kosztów w ciągu 5 lat od daty rozpoczęcia inwestycji. Poniżej tabeli napisz krótkie uzasadnienie przyjętych założeń.
Przychody Koszty Wynik operacyjny
1 rok PLN PLN 0 PLN
2 rok PLN PLN 0 PLN
3 rok PLN PLN 0 PLN
4 rok PLN PLN 0 PLN
5 rok PLN PLN 0 PLN

Regulamin

Zanim wyślesz projekt, zapoznaj się z regulaminem.