• Podsumowanie 2005r. Drugi zakończony rok działalności PolBAN

    PolBAN w II pełnym roku swojej działalności w Polsce udowodnił, że działania rozpoczęte w 2003r. na rzecz rozwoju sektora Business Angels w Polsce miały sens.
    Udało nam się poszerzyć świadomość inwestorów oraz przedsiębiorców. Uczestniczyliśmy jako zaproszeni goście w wielu konferencjach, forach, jury konkursów, wywiadach prasowych itp. Zacieśniliśmy współpracę z naszymi partnerami. Na koniec roku PolBAN współpracował z 32 inwestorami, ocenił ponad 100 projektów, z czego 2 udało się zrealizować (całkowita wartość inwestycji ponad 1 mln PLN). W roku 2006 planujemy realizacje co najmniej 2 kolejnych projektów oraz dalszy udział merytoryczny w rozwijaniu nieformalnego segmentu Venture Capital w Polsce.

  • Angel Capital Association
  • British Business Angels Association
  • London Business Angels
  • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
  • Portal Medyczny MEDtube
  • Szukam Inwestora