• Podatki a inwestycje Business Angels

  Najprostszym sposobem, aby zachęcić Business Angels do zainwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa, są ulgi i zwolnienia podatkowe.Duże znaczenie ma również stabilność systemu podatkowego i polityki fiskalnej państwa. Niektóre kraje wspomagają rozwój sieci Aniołów Biznesu, a w niektórych istnieją przepisy, utrudniające ich działalność.

  Unia Europejska ustaliła podatek od zysków z kapitału w wysokości 20%. Według niej taka stopa podatku zachęca do inwestycji i jest zbieżna z celami polityki regionalnej. Nie we wszystkich państwach panują takie same zasady. Przykładowo w Belgii nie ma podatku od zysków z kapitału, z kolei w Grecji nie płaci się go, jeśli akcje notowane są na ateńskiej giełdzie papierów wartościowych, natomiast w Austrii, Niemczech i Portugalii, gdy posiadamy udziały dłużej niż rok a w Luksemburgu dłużej niż pół roku.

  Do państw, które mają najwyższy podatek od zysków z kapitału należą: Szwecja – 30%, Finlandia – 29%, Francja – 26%. Z kolei największe zróżnicowanie jest w takich krajach jak: Wielka Brytania – od 10% do 40%, Dania – od 28% do59%, Hiszpania – od18% do 48%. Jednak w tych państwach zostały ustalone pewne ulgi oraz zwolnienia podatkowe, np. w Wielkiej Brytanii Aniołowie Biznesu nie płacą podatku od zysku z inwestycji w dane przedsiębiorstwo oraz mają oni możliwość odpisu części kwoty z dokonanych inwestycji w sektor MSP od podatku dochodowego.

  Wielka Brytania posiada również system bodźców podatkowych, które mają na celu zachęcenie do inwestycji. Należy do niego udzielanie ulg tym inwestorom, którzy lokują swoje pieniądze w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju oraz w te inwestycje, których okres trwania wynosi więcej niż trzy lata. Zwolnienia podatkowe skutkują tutaj zmniejszeniem kosztów dokonywanej inwestycji.

  System brytyjski przewiduje również w określonych przypadkach odroczenie podatku od zysków z kapitału np., gdy dochodzi do powtórnej inwestycji, która wcześniej przyniosła już zysk.

  W Polsce dochody Business Angels pochodzą głównie ze sprzedaży udziałów, akcji, usług świadczonych dla przedsiębiorstw, w które zainwestowali, rzadko z dywidend. Dochody ze sprzedaży krajowych udziałów są opodatkowane 19% podatkiem liniowym, z kolei ze sprzedaży udziałów spółek zagranicznych podatkiem progresywnym, nawet do 40%. Dywidendy krajowe podlegają 19% podatkowi i nie można ich kompensować ze stratami ze sprzedaży udziałów.

  Polski system podatkowy nie przewiduje specjalnych ulg i zwolnień dla Aniołów Biznesu. Jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn tak małego rozpowszechnienia ich działalności.

  źródło:

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora