Pytania i odpowiedzi

Kim są inwestorzy Business Angels?

Anioły Biznesu (ang. Business Angels) to określenie inwestorów nieformalnych, którzy inwestują swoje prywatne środki w młode, innowacyjne firmy, dysponujące atrakcyjnymi pomysłami oraz posiadające perspektywy dynamicznego rozwoju. Zazwyczaj są to osoby zamożne, z bogatym doświadczeniem biznesowym, które poszukują nowych możliwości inwestycyjnych.

W jakie projekty inwestują Anioły Biznesu?

To zależy od preferencji poszczególnych inwestorów Business Angels. Projekt musi odznaczać się przede wszystkim dużym potencjałem, innowacyjnością oraz dotyczyć dynamicznie rozwijającego się rynku. Najwięcej projektów finansowanych przy udziale Aniołów Biznesu dotyczy przedsiębiorstw z branży IT, telekomunikacji, branży internetowej a także medycyny, biotechnologii oraz innych branż określanych mianem life sciences.

Na czym polega przewaga inwestorów Business Angels nad innymi źródłami finansowania innowacyjnych projektów?

Główną przewagą są dodatkowe korzyści poza finansowe, jakie otrzymuje pomysłodawca. Wsparcie finansowe to nie jedyny udział Anioła Biznesu w projekcie. Bardzo istotne jest jego zaangażowanie w prowadzenie i rozwój spółki. Dzięki doświadczeniu oraz kontaktom biznesowym, pomoc inwestora w prowadzeniu firmy ma bardzo znaczący wpływ na wzrost wartości spółek objętych tą formą finansowania. Niekiedy jeden telefon czy spotkanie inwestora jest w stanie rozwiązać problemy, których rozwiązywanie w normalnym trybie trwałoby tygodniami. Współpraca pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą jest także dużo bliższa niż w przypadku inwestycji dokonywanych przez fundusze PE/VC.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenie wniosków nadsyłanych do PolBAN?

Uważamy, że podstawą udanego projektu są ludzie, dlatego dużą wagę przywiązujemy do oceny zespołu, który odpowiada za realizację projektu. Aby dobrze wdrożyć produkt i rozpocząć sprzedaż nie wystarczy dysponować jedynie umiejętnościami z zakresu technologi czy programowania. Istotne są zdolności sprzedażowe oraz wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu i zarządzania. Dobry zespół w naszej ocenie to taki, który posiada wszystkie wymienione powyżej elementy. Poza kapitałem ludzkim oceniamy m.in. perspektywy danego projektu, rynek, konkurencję oraz przewidywany poziom sprzedaży.

Co należy zrobić, aby przesłać swój projekt do PolBAN?

Aby zgłosić swój projekt do nas, należy wypełnić formularz lub przesłać wypełnioną Kartę Projektu na adres projekt@polban.pl.

Czy pozyskanie inwestora Business Angel wiąże się z koniecznością spłaty odsetek?

Nie, inwestycje Aniołów Biznesu są inwestycjami o charakterze udziałowym. Inwestor w zamian za udostępniony kapitał oraz pomoc w rozwoju firmy otrzymuje udziały w spółce. Przedsiębiorca nie musi zatem spłacać regularnych odsetek, co ma miejsce w przypadku korzystania z kredytów bankowych i pożyczek.

Czy decydując się na współpracę z Aniołem Biznesu stracę kontrolę nad moim pomysłem?

W większości przypadków inwestor obejmuje mniejszościowy pakiet udziałów, więc kontrola nad spółką pozostaje najczęściej w rękach założycieli. Wysokość obejmowanych udziałów zależy przede wszystkim od etapu projektu, wymagań kapitałowych oraz indywidualnych negocjacji.

Jaką mam gwarancję, że kiedy podzielę się moim pomysłem inwestor sam go nie zrealizuje?

Gwarancji jest kilka. Po pierwsze, ściśle współpracujemy z zaufanymi inwestorami i dokładamy najwyższej staranności, aby kierować właściwe projekty do odpowiednich inwestorów. Ponadto, główną wartością innowacyjnych projektów jest wartość intelektualna, którą bardzo ciężko skopiować i bez udziału pomysłodawcy realizacja jest niemożliwa. Poza tym jesteśmy najstarszym podmiotem na rynku Business Angels w Polsce, zrealizowaliśmy przy tym szereg inwestycji co jest najlepszym potwierdzeniem, że można nam zaufać.

Prowadzę gabinet kosmetyczny, chcę otworzyć nowy lokal. Czy mogę liczyć na pomoc Anioła Biznesu?

Niestety nie. Nie prowadzimy inwestycji w tradycyjnych gałęziach gospodarki takich jak handel, usługi, budownictwo czy produkcja. Nie finansujemy projektów o zasięgu lokalnym, domów spokojnej starości, elektrowni wodnych, spalarni odpadów, produkcji biopaliw oraz innych podobnych inwestycji. W przypadku posiadania projektu z tych kategorii prosimy o skorzystanie z platformy inwestycji kapitałowych Szukam-Inwestora.com

  • Angel Capital Association
  • British Business Angels Association
  • London Business Angels
  • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
  • Portal Medyczny MEDtube
  • Szukam Inwestora